Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nakkila
 
Kokemäenjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kokemäenjoen rantanäkymät ovat maisemallisesti arvokkaita koko Nakkilan alueella Harjavallan voimalaitokselta Ulvilan rajalle. Paikoin rannat ovat metsäisiä, enimmäkseen kuitenkin viljeltyjä. Hienoimmillaan maisema on Anolan kartanon mailla, jossa Kokemäenjoki haarautuu kahtia historiallisesti arvokkaan Kirkkosaaren kohdalla. -Anolan kartanon päärakennus on vuodelta 1938 (J.Eklund). Kartanopuisto perityyy mahdollisesti 1600-luvulta. Harmaakivestä ja tiilestä rakennetut karjasuojat ja meijerirakennus ovat viime vuosisadan loppupuolelta. -Kukonharjan kylässä on arvokasta rakennusperinnettä Viikarin ja Pämpin tiloilla.
-Harjavallan vesivoimalaitos on valmistunut 1939 (E.Bryggman). Lähellä sijaitsee Lammaisten Uuloon talonpoikaistilan vanha rakennusryhmä.