Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Noormarkku
 
Söörmarkun kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Söörmarkun kylä on säilyttänyt hyvin perinteisen ryhmäkylän luonteen.Vanhan maantien varrella sijaitsevat rykelmänä Vallin, Lintin ja Kartanon rakennusryhmät. Sekä näiden etelä-, että pohjoispuolisilla rinteillä on vanhaa pienasutusta. Etelän puoleisella mäellä on vanha seuratalo. Muista rakennuksista erillään on Kuurin tila. Vallin päärakennus on Noormarkun entinen pappila, joka siirrettiin tälle paikalle vuonna 1878.