Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappeenranta
 
Pulsan rautatieasema ympäristöineen
 
Kuvaus:

Pulsan rautatieasema valmistui 1870 samanaikaisesti Riihimäki-Pietari radan kanssa. Puinen asemarakennus rakennettiin III luokan tyyppipiirustuksi (K.Nylander). Asemarakennusta laajennettiin 1873-74 ja 1915. Asemaan liittyy laaja asuntoalue, jonka rakennuskanta on pääosin viime vuosisadan lopulta. Samalta ajalta on aivan aseman tuntumassa oleva kaupparakennus. Aseman lähellä on myös kaupparakennus 1910-luvulta sekä Pulsan entinen kansakoulu vuodelta 1901.