Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pori
 
Kokemäenjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kokemäenjoen molemmilla rannoilla välittyvät Porin luonteenomaisimmat piirteet. Joen etelärannalla hallinnon ja kaupan Kivi-Pori ja pohjoisrannalla teollisuuden Pori. Kirkon kohdalla rantoja yhdistää 1926 rakennettu terässilta. Lännessä joki haarautuu saariksi, joita on pitkään käytetty kaupunkilaisten virkistykseen.
-Kirjurinluodon puisto on viime vuosisadan lopulta. Jugendtyylinen puistopaviljonki on vuodelta 1910 (A.Fagerholm).
-Porin Puuvillan punatiiliset tehdasrakennukset ovat vanhimmilta osin vuosisadan vaihteesta (A.Krook -O. von Zansen). Konttorirakennus on vuodelta 1935 (R.Finnilä). Puuvillatehtaan itäpuolella on yhtenäinen puutaloalue.
-Porin Konepajan vanha valimorakennus on rakennettu vaiheittain 1903-18 (J.Nordstrand). KOnttorirakennus on vuodelta 1916 ja suuri koneistushalli vuodelta 1918 (T.Nordman). Koneistusosasto ja puimakonetehdas ovat 1930-luvulta (J.Eklund).