Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pori
 
Koivisto, Kraftmanin härkätallit
 
Kuvaus:

Koiviston entisen kuninkaankartanon omisti 1700-luvulla professori Juhana Kraftman, aikansa huomattavimpia talousteoreetikoita ja maatalouden kehittäjiä. Kraftmanin ajoilta ovat säilyneet mahtavat luonnonkiviset härkätalli ja navettarakennus. Härkätallin takana on Koiviston uudempi, tiilinen navettarakennus. Puistomaisella mäellä on joukko vanhoja aittoja.