Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pori
 
Preiviikin kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Preiviikin kylän rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä. Vanhat maatilat sijoittuvat päätien tuntumaan. Pienet asuinrakennukset ovat sijoittuneet tiheästi rantaan vievän tien varteen. Rannassa on kylän kalasatama, jossa on säilynyt vanhojakin verkkohuoneita ja verkkopuita. Julkista rakentamista kylässä edustavat vuosisadan alussa rakennetut seuratalo ja koulu.