Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pori
 
Kuuminaisten kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kuuminaisten tilan päärakennus on vuodelta 1866. Nykyiseen asuunsa se muutettiin1906 ja 1928. Tilan vanhimmat rakennukset, makasiini ja verkkohuone ovat 1700-luvulta. Lisäksi tilan rakennusryhmään kuuluvat "mummupuali", pakarirakennus sekä käytöstä jääneet "puarit" - liha-, kala-, vaate- ja mankelipuarit. Kivinavetta on vuodelta 1893 ja talli vuodelta 1900. Puistomaisesti istutettuun pihaan johtaa pitkä koivukuja.
-Kuuminaisten tilan lähistöllä on edustava ryhmä vuosisadan vaihteen vauraita huvilarakennuksia. Joukossa on vanhoja torppia.
-Merenrannassa sijaitsevat Kuuminaisten niityt ovat maisemallisesti arvokkaat.