Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Savonlinna
 
Olavinlinna ja Kyrönsalmen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Eerik Akselinpoika Tott perusti 1475 Olavinlinnan Kyrönsalmen saareen rajalinnaksi. Ensimmäinen rakennusvaihe, joka käsitti päälinnan alkuaan kolmine torneineen ja muureineen sekä esilinnan, oli valmiina 1496. Päälinnan kolmesta keskiaikaisesta tornista on jäljellä vain kaksi: Kirkkotorni ja Kellotorni. Torneja on korotettu 1500-luvulla ja ns. Kijlin torni rakennettiin 1604-08. Marsalkka Suvorovin aikana 1790-luvulla toteutettiin huomattavia bastionirakenteita, mm. Paksu Bastioni. Linnaa on restauroitu 1870-luvulta lähtien ja viimeisin laaja restaurointi toteutettiin 1959-75 (E.Järventaus, E.Raatikainen). Olavinlinnan kivestä muuratut, pyöreät tykkitornit, bastionit, kurtiinimuurit ja asuinrakennukset muodostavat tiiviin, maisemallisesti vaikuttavan kokonaisuuden Kyrönsalmen jylhässä järvimaisemassa.
-Riihisaaressa sijaitseva kruununjyvästömakasiinin tiilestä muurattu, kaksikerroksinen rakennus on valmistunut 1852 (E.B. Lohrmann).Vuosina 1981-84 se kunnostettiin Savonlinnan museoksi ja Etelä-Savon maakuntamuseoksi.
-Puistomainen Tallisaari yhdistää Olavinlinnan ja Linnankadun itäpään vanhan puutaloalueen. Linnankadun varrella on säilynyt kymmenkunta puista asuinrakennusta 1800-luvun jälkipuolelta ja 1900-luvun alusta. Rannassa katu päättyy Komendantin puistoon, joka niin ikään liittyy kiinteästi Olavinlinnan historialliseen miljööseen.
-Olavinlinnan itäpuolella sijaitsevat Mallatsaari, Kyrönniemi, Venäjänniemi, joiden luonnontilaiset rannat ovat merkittävä osa Kyrönsalmen kulttuurimaisemaa.
-Olavinlinnan etelänpuoleiseen vesimaisemaan liittyy lisäksi joukko rakentamattomia saaria, joilla on huomattava asema Pihlajaveden järvinäkymässä.