Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Punkalaidun
 
Punkalaitumenjoen-Jalasjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Punkalaitumenjoki virtaa syvässä uomassaan ja rannat ovat kauttaaltaan viljelyskäytössä. Asutus seuraa jokivartta nauhamaisesti. Kulttuurimaisema ulottuu yhtenäisenä Vanttilasta Talalaan, josta jokiviljelmät haarautuvat pohjoiseen Oriniemen ja Liitsolan suuntaan sekä etelään Jalasjoen varsille. Punkalaitumen keskustan, Sarkkilan, asutus sijaitsee nauhamaisesti jokivarren harjanteella. Ehjiä kyläkokonaisuuksia ovat Koskioinen, Oriniemi, Liitsola ja Jalasjoki. Jalasjoen kylän lähellä on muinainen kulttipaikka, Koukonkallio.
-Punkalaitumen puinen pitkäkirkko on vuodelta 1774 (J.Björman). Sitä on korjattu mm.1859 (G.T.Chiewitz) ja 1873 (A.Cavén).
-Poikkeuksellisen kookas puinen kirkkoherranpappila on vuodelta 1897.
-Mäenpään suuri työväentalo on rakennettu vuosisadan alussa.
-Sarkkilan koulun vanhin osa on vuodelta 1875 toisen pään ollessa tämän vuosisadan alusta.
-Punkalaitumen kunnantalo on vuuodelta 1923.
-Punkalaitumen museo on muodostettu Yli-Kirran tilalle 1952. Alkuperäisillä paikoillaan olevia rakennuksia on täydennetty muualta siirretyillä.