Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rauma
 
Seminaarialue
 
Kuvaus:

Rauman seminaari perustettiin 1896 ja sen rakennukset, päärakennus, kirjasto, paja, työpaja ja normaalikoulu valmistuivat vuosina 1898-99 (J. Ahrenberg). Seminaarin rakennuksissa toimii nykyisin Rauman opettajankoulutuslaitos. Seminaariympäristöön kuuluu olennaisena osana oppilaiden raivaama puutarha.