Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rauma
 
Unajan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Unajan kylä on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin perinteisen luonteen. Parhaiten säilyneitä kylän rakennuksista ovat Takalan, Rantalan, Tupalan, Lähtelän, Pukkalan ja Helon rakennusyhmät. Mäenrinteessä oleva Takalan tila on rakennettu lähes umpipihan muotoon. Rantalan päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta ja luhti 1850-luvulta. Unajan nuorisoseuran rakentama seuratalo on vuodelta 1912. Unajan kaksiaukkoinen kivisilta on 1800-luvulta. Lähellä siltaa on ollut Unajan keskiaikainen satama. Kylän eteläpuolella mäkeä ylöspäin mentäessä asutus muuttuu pienijakoisemmaksi. Mäen laella olevan Unajan kansakoulu on vuodelta 1893. Valtatie jakaa Unajan kulttuurimaiseman kahtia. Tien itäpuolella on Poutalan pitkä päärakennus.