Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rauma
 
Sorkan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sorkan kylä on säilyttänyt erittäin hyvin perinteisen leimansa. Yhdessä erikoisen lehtokasvuston ja jylhien kallioiden kanssa vanhat rakennukset tekevät kylästä maisemallisesti nautittavan. Perinteistä rakennuskantaa on mm. Antikkalan, Juson, Nissilän ja Ala-Heinilän tiloilla sekä rantatien varrella. Sorkan alakoulu on rakennettu 1887 ja korjattu vuosina 1923 ja 1951. Yläkoulu on rakennettu aivan vuosisadan alussa ja laajennettu 1917. Kylän muista rakennuksista mainittakoon vuosisadan alussa rakennettu huvilamainen Alppirinne, vanhat mäkitupalaistilat Mäkilä ja Tuomola.