Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Savonlinna
 
Pohjoinen saaristo, Kasinonsaaret
 
Kuvaus:

Vääräsaari, Verkkosaari, Sulosaari, Sireenisaari, Sireeniluoto ja Myhkyrä muodostavat kaupungin pohjoispuolella maisemakokonaisuuden, johon liittyy pitkään jatkuneeseen virkistyskäyttöön liittyviä muistoja.
-Vuosisadan vaihteen vilkkaasta kylpyläkulttuurista muistuttavat Vääräsaaren Suruton ja Sulosaaren Kalliolinna sekä kylpylaitoksen kasino, joka valmistui vuonna 1896 arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnitelmien mukaan. Saaria yhdistävät puiset kävelysillat.