Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Säkylä
 
Pyhäjärven ja Köyliönjärven välinen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pyhäjärven ja Köyliönjärven välinen viljelysmaisema on eräs Satakunnan laajimmista viljelysmaisemista, jonka avaruutta lisää maaston tasaisuus. Kohde jatkuu yhtenäisenä Köyliön puolella.