Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Säkylä
 
Korven kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Korven kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa mm. Rekon, Antin ja Mäkelän tiloilla. Mainittakoon, että Antintalo umpikartano siirrettiin aikoinaan Seurasaareen juuri Korven kylästä. Alinen Mylly on museomyllynä. Kylän pienimuotoiset peltoalat sijaitsevat jokivarressa.