Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ulvila
 
Kokemäenjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kokemänejoen suisto sijaitsi keskiajalla Ulvilassa ja paikka oli Kokemäen ohella seudun merkittävin kauppakeskus. Kaupunkioikeudet Ulvila sai 1365 mutta menetti ne 1558 kun kaupunki siirrettiin nykyisen Porin paikalle. Keskiaikainen kaupunginpaikka sijaitsee nykyisen Isokartanon pelloilla. Kauppapaikan ensimmäinen kirkko sijaitsi Liikistössä.
-Liikistön kivikirkkosuunnitelman rauettua päätettiin piispa Bengtin määräyksestä n. vuonna 1332 pystyttää kirkko uudelle paikalle. Punertavasta kivestä rakennettu kirkko oli varhaisimmassa asussaan ilmeisesti tynnyriholvattu, yksilaivainen hallikirkko, johon pohjoissivulla liittyi sakaristo. Vuonna 1429 raivonneen tulipalon jälkeen kirkkoa jatkettiin itään pari metriä. Vuoden 1480 tienoilla runkohuone sai kolmitraveisen, kahdeksan pilasterin kannattaman holvauksen, joka on tyypiltään ainutlaatuinen Suomessa. Myös tiilestä muurattu päätykoristelu palautunee 1480-luvun vaiheeseen. Kirkon länsipuolella olevan kellotapulin alaosa on vuodelta 1757. Tapuli uusittiin 1862 (G.T.Chiewitz). Tällöin vanha sipulikupoli vaihtui terävään huippuun. Sekä kirkko että tapuli ovat paanuilla katettuja.
-Trumetarin puinen päärakennus on viime vuosisadan puolivälistä. Tältä ajalta on myös koristeellinen viistokulmainen pääkuisti.
-Saaren kartano on entinen upseerinpuustelli, jonka kaksikerroksinen puinen päärakennus on vuodelta 1805. Aurora Karamzin syntyi Saaren kartanossa 1808. Rakennusta ympäröi vanha puisto.
-Gammelgårdin kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on vuodelta 1894. Puistomaisen pihapiirin tuntumassa sijaitseva punakivinen karjarakennus on viime vuosisadan lopulta. Pihasta johtaa koivukuja nykyisen kirkon suuntaa
-Kirkon vieressä sijaitseva kappalaisen pappila Lutiska rakennettiin 1802. Sen nykyinen vuoraus on viime vuosisadan lopulta.
-Kirkkojuovan varrella sijaitsevan Isokartanon ratsutilan kaksikerroksisen, pohjalaistyyppisen päärakennuksen runko on ilmeisesti 1700-luvun lopulta. Nykyisen asunsa talo sai 1800-luvun puolivälissä. Kivinen karjakartano on vuodelta 1911. Lisäksi rakennusryhmään kuuluu vanhoja luhti- ja aittarakennuksia.
-Liikistön muinaisessa saaressa on sijainnut hautausmaa ja jo 1200-luvun alkupuolella rakennettu puukirkko. Maastossa on havaittavissa myös aloitetun kivikirkon perustukset.