Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Savonlinna
 
Puistokadun ja Kirkkopuiston varsi
 
Kuvaus:

Puistokadun, Sääminginkadun ja Kirkkokadun varrella lähellä tuomiokirkkoa on säilynyt osia vanhasta kaupunkirakenteesta. Rannassa sijaitseva Tottintori on kaupungin vanha kauppatori. Yhdessä Lehtosen puiston kanssa se muovaa rantamaisemaa.
-Savonlinnan tuomiokirkko on rakennettu tiilestä 1874-78 (A.H.Dalström). Muodoltaan se on päätytornillinen pitkäkirkko.
-Puistokatu 1; Yksikerroksinen kivitalo on vuodelta 1896 (K.Loikkanen).
-Puistokatu 3-5; Puistokadun koulu on rakennettu vanhimmilta osin 1893 ja jatkettu 1902. Kolmikerroksinen siipi valmistui 1926 (W.Lönn).
-Puistokatu 7; Yksikerroksinen puinen asuinrakennus on vuodelta 1895 (A.Schulman).
-Sääminginkatu 4-6; Puiston varressa olevan yhtenäinen katuosuus, johon kuuluu funktionalsitinen seurakuntatalo (H.Siikonen), entinen Säämingin kunnan virastotalo, nykyinen maistraatti vuodelta 1882 (S.Gripenberg) sekä puutalo vuodelta 1905 (A.F.Malmstedt).
-Savonniemeen perustettiin 1894 yleinen sairaala, jonka puinen päärakennus on vuodelta 1896 (YRY/J.Ahrenberg). Rakennusta on jatkettu 1922 tiilisellä osalla. Se on opettajainkoulutuslaitoksen asuntolana. Vieressä sijaitseva asuinrakennus on niin ikään vuodelta 1896. Puistomaisine pihapiireineen vanha sairaala antaa arvokkaan lisän Haapasalmen länsirannan kaupunkimaisemaan.