Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ulvila
 
Harjunpäänjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Harjunpään kylän kallioilta avautuvat näkymät laajalti Harjunpäänjoen ja Kokemäenjoen rantapelloille. Maisemakokonaisuus jatkuu yhtenäisenä Sunniemen taakse yhtyen siellä Suosmeren kulttuurimaisemaan ja toisaalla Kuorilan ja Kaasmarkun kylän pelloille.
-Sunniemen puistomaisessa kartanoympäristössä on vanha päärakennus 1800-luvun alkupuolelta ja uudempi päärakennus vuodelta 1888.
-Suosmeren pieni kylä on säilyttänyt harvinaisen hyvin sarkajaon aikaisen ryhmäkylän luonteen. Kylän päärakennukset sijaitsevat harjanteella vieri vieressä. Kleemolan päärakennus on viime vuosisadan puolivälistä, Käyrän vuodelta 1903 ja Sunivan 1850-luvulta. Lisäksi kylässä sijaitsee toinen Kleemolan talo, Ala-Tuorin ja Holkerin päärakennukset sekä joukko vanhoja karja- ja talousrakennuksia. Kylän länsipuolella avautuu viljelymaisema, jonka keskiajalta periytyvä maantie halkoo.
-Kaasmarkun kylällä on monipuolinen elinkeinohistoria. Vanhasta myllyperinteestä muistuttaa viime vuosisadan keskivaiheilla rakennettu ns. Keskinen mylly. Kaasmarkun villankehruu- ja kangastehdas perustettiin 1863. Harjunpäänjoen varrella on säilynyt paljon jälkiä teollisesta toiminnasta. Tehtaanmäellä sijaitsee verkatehtaan entinen päärakennus vuodelta 1870 sekä joitakin työväen asuintupia. Valtaosa työväestä asui joen toisella puolen Fatiporissa, jonka rakennuskanta on vielä tänäänkin pienimuotoista ja tiheään rakennettua. Kaasmarkun julkisia rakennuksia ovat ent. kansakoulu vuodelta 1898, rukoushuone vuodelta 1906, VPK:n talo vuodelta 1907 ja työväenyhdistyksen talo vuodelta 1911. Harjunpäänjoen ylittävä yksiholvinen kivisilta on vuodelta 1860.