Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Juupajoki
 
Korkeakosken vanha teollisuusympäristö
 
Kuvaus:

Korkeakosken kenkätehdas perustettiin 1898 Suomen kenkä- ja nahkateollisuus Oy -nimisenä. Kenkätehtaan ensimmäinen, puinen tehdasrakennus 1890-luvun lopulta sijaitsee kosken partaalla. Tiilinen tehdasrakennus valmistui 1900- luvun alussa. Rakennusta on laajennettu ja korotettu 1920- ja 1950-luvuilla. Maantien varrellaon ns. Myllytupa, joka on entinen talonpoikaisrakennus vuodelta 1880. Tehdasalueen eteläpuolella on kansakoulu ja Romulan työväenasuntoalue, jonka rakennukset ovat 1910-luvulta. Romulassa sijaitsee myös seuratalo Nummela. Tehtaan länsipuolella on hieman uudempi Myllylän työväenasuntoalue.