Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kangasala
 
Vääksyn kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Juhana III lahjoitti Vääksyn kartanon 1561 Kaarina Hannuntyttärelle. Myös Pontus ja Jaakko De la Gardien nimet liittyvät Vääksyn historiaan. Vääksyssä harjoitettiin 1800-luvulla konepaja- ja tekstiiliteollisuutta. Kartanon vanhin rakennus on perimätiedon mukaan Kaarina Hannuntyttären ajoilta peräisin oleva kiviholvattu kellari. Nykyinen päärakennus on rakennettu useammassa vaiheessa vuodesta 1945 lähtien. Lähellä on vanha hirsimakasiini. Kartanon muut talousrakennukset sekä työväenasunnot ovat 1920-luvulta. Vääksynjoen varrella sijaitsee kaksikerroksinen Parvulan rakennus, joka on rakennettu 1700-luvun lopulla alkuaan Kuohun terveyslähteen majataloksi. Maamme ensimmäinen kansanopisto aloitti toimintansa Parvulassa 1889. Vääksyn kartanopuisto on saanut englantilaistyylisen asunsa 1800-luvun alkupuolella. Jokimaisemalla ja silloilla on tärkeä merkitys miljöölle. Vääksynjokea on perattu 1860-1862. Joen rannalla sijaitsevat kartanon mylly, sähkölaitos ja meijeri. Kartanon kulttuurimaisemaan liittyy vanha Sarsan uoma, joka on huomattava kivikauden asuinpaikka. Sarsa kuivui vuoden 1604 luonnonmullistuksen yhteydessä.