Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kangasala
 
Haralanharjun kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vieraillessaan kesällä 1853 Franssilassa Sakari Topelius kävi Haralan l. Harjulan laella ja tämän innoittamana hän kirjoitti runon Kesäpäivä Kangasalla. Laulun säveltäjä G. Linsén kävi kesällä 1863 Kangasalla. Nykyinen näkötorni on 1930-luvulta. Tornin juurella on Topeliuksen muistomerkki. Näkötornista avautuu laajat näköalat yli tämän kansallisen leiman saaneen luonnon- ja kulttuurimaiseman. Havisevalahden perukoilla on edustavaa asutus- ja viljelymaisemaa, jonka läpi vanha maantie kulkee. Mäen rinteellä on entistä mäkitupa- ja torppa-asutusta, joka on rakennuskannaltaan pääosin uusiutunutta. Perinteistä rakennuskantaa on mm. Nikkilän ja Antilan tiloilla, jotka ovat molemmat vanhoja kantatiloja. Kyläkeskuksesta erillään sijaitsevan Haralan tilan rakennukset muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Havisevan kulttuurimaisemaan liittyy myös koivukujan päässä sijaitseva Toosilan kartanon rakennusryhmä.