Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kangasala
 
Suinulan rautatieasema
 
Kuvaus:

Suinulan asema rakennettiin 1881-1883 pysäkin tyyppipiirustusten mukaan. Se laajennettiin nykyiseen asuunsa 1907. Aseman ympäristössä on samanikäistä asutusta.