Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuhmalahti
 
Kuhmalahden kirkonseudun kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kuhmalahden kirkonkylän kulttuurimaisema ulottuu Vähä-Pennon kylästä Puntarin l. Vehkapuntarin kylään. Maisemallisena kohokohtana on Iso-Pennon kylässä sijaitseva puukirkko, joka rakennettiin 1845-1846 (E.B. Lohrmann). Aikaisempaan puukirkkoon liittynyt tapuli on rakennettu 1780-1782 (M. Åkerblom). Iso-Pennon kylässä on säilynyt kappaleen matkaa vanhaa raittimiljöötä Yli-Knaapin tilan kohdalla. Yli-Knaapin päärakennus on vuodelta 1759 nykyasun ollessa 1800-luvun jälkipuolelta. Lähellä Yli-Knaapia on Kuhmalahden kotiseutumuseo, joka on sisustettu vanhaan pakari- ja aittarakennukseen. Alueelle on siirretty myös vanha makasiini. Vähä-Pennon kylässä sijaitsevan Kuhmalahden vanhan kirkkoherranpappilan, Paunulan, puinen päärakennus on vuodelta 1891. Perinteistä rakennuskantaa on myös Mattilassa ja Marttalassa. Vehkapuntarin kylässä on vanha tielinja säilynyt muodostaen kylän keskustassa lehtevän, vaahteraa kasvavan raittimiljöön. Raitin varrella on joukko vanhoja asuinrakennuksia. Vanha seurojentalo Suoja sijaitsee edustavasti uuden tien varressa.