Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuhmalahti
 
Pajulan kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pajulan kylän maisemakuva on vaihtelevaa ja pienijakoista. Sipilässä on kaunista katajaa ja koivua kasvavaa hakamaata, vanha riihi sekä kivinavetan seinät. Ylä-Konttilassa on säilynyt perinteistä rakennuskantaa. Kylän pohjoispäässä on Koiviston (ent. Männistön) pieni mökki, jonka on arveltu olevan 1700-luvulta. Pihapiiriin kuuluu lisäksi savusauna ja vanhoja aittarakennuksia.