Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuru
 
Ristaniemen talonpoikainen rakennusryhmä
 
Kuvaus:

Vuonna 1738 perustetulla Ristaniemen tilalla on lähes kolmenkymmenen vanhan hirsirakennuksen ryhmä. Tilan vanha päärakennus on valmistunut 1820, leveä vaakalautavuoraus ja viistokulmainen umpikuisti ovat vuodelta 1880. Rakennuksen seinässä on talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi. Tilan uusi päärakennus sijaitsee vanhan päärakennuksen takana. Kivinavetta on 1880-luvulta ja pakaritupa vuodelta 1900. Vanha asuinrakennus vuodelta 1788 on nykyisin talousrakennuksena. Sivummalla on neljä vanhaa aittaa, joista vanhin on vuodelta 1771. Luhti on valmistunut 1830. Lisäksi rakennusryhmään kuuluu savusauna, vanha paja, sahahuone, riihi, makasiineja ja latoja. Riihilatona on vanha savupirtti, jonka seinässä on vuosiluku 1777. Toinenkin heinälato on entinen savupirtti.