Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuru
 
Aurejärven kirkko
 
Kuvaus:

Aurejärven puukirkko on rakennettu 1923-1924 (O. Kallio). Arkkitehtuuriltaan se liittyy tukiarkkurakenteineen ja apilanlehtiholveineen 1600-luvun kirkonrakennusperinteeseen. Kirkon vieressä on kellotapuli, joka liittyy tyypiltään skandinaaviseen, avonaiseen tolpparakenteeseen. Kirkkomaan jykevä kiviportti on katettu paanuilla.