Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kylmäkoski
 
Tarpianjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tarpianjoen laaja kulttuurimaisema avautuu edustavasti Tampereen valtatielle. Yksittäisinä kohteina liittyvät maisemaan Uusi- ja Vanha-Hautaan kartanot, Favénin huvila, Hautaan myllyt, Jokihaaviston vanha kartanoalue sekä kirkkoherranpappila. Myös Kylmäkosken punatiilinen, vuonna 1900 (Helin & Nyström) valmistunut kirkko liittyy Tarpianjoen maisemaan.
-Vanha-Hautaan mansardikattoinen päärakennus on 1700-luvun loppupuolelta. Kartanoa ympäröivät puisto- ja puutarhaistutukset.
-Uusi-Hautaan kaksikerroksinen, empiretyylinen päärakennus on vuodelta 1822. Kartanon toinen, rapattu asuinrakennus on osaksi hirttä, osaksi tiilestä. Hirsiosa lienee päärakennuksen ikäinen, tiiliosa ilmeisesti 1840-luvulta. Kellotornillinen aitta on 1800-luvun alkupuolelta ja tiilinen karjarakennus 1800-luvun keskivaiheilta. Rakennusryhmään kuuluu lisäksi aitta ja tiilinen, rapattu makasiini. Rakennuksia ympäröi kauniskasvuinen puisto.