Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kylmäkoski
 
Arolan kartano ja Kurisjärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Arolan mansardikattoinen päärakennus on rakennettu kolmessa vaiheessa 1700-luvun jälkipuolella. Vuonna 1952 rakennuksen ulkoarkkitehtuuri sai yhtenäisen asun ja seinät rapattiin. Kivinavetta on vuodelta 1883. Maantien varrella on vanha väentupa. Kartanon ympärillä on pieni puisto. Arolan kartanon molemmin puolin leviää luode-kaakko suunnassa edustava Kurisjärven kulttuurimaisema. Arolasta itään sijaitsevat Karllundin ratsutilan pärakennus 1700-luvun lopulta ja Kivirannan päärakennus vuodelta 1911. Kurisjärven koulu on vuodelta 1910. Koulun lähellä sijaitsevat Pelto-Tiuran ja Mäki-Tiuran vanhat rakennusryhmät.