Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lempäälä
 
Lempäälän keskiaikainen kivikirkko
 
Kuvaus:

Lempäälän Pyhälle Birgitalle nimetty keskiaikainen kivikirkko on rakennettu 1500-luvun alkuvuosina. Kirkon arkkitehtuurissa on havaittavissa sekä satakuntalaisen että hämäläisen kirkkotyypin piirteitä. Itäpäädyssä on porrasaiheinen tiilikoristelu ja länsipäädyssä porrastettu pyörökaarifriisi sekä kolmiapilakomero. Yksilaivainen kirkko jäi vaille tiiliholvausta. Vuosina 1833-38 kirkko laajennettiin ristikirkoksi (C.L. Engel, A.W. Arppe, A.F. Granstedt). Asehuone purettiin tällöin. Kirkon sisätilat uusittiin 1895 (B. Blom). Kiinteä sisustus sai tällöin nykyisen asunsa. Kirkkoa ympäröi vanha kivimuurin ympäröimä hautausmaa. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1787 (M. Lajander). Tapulia on uusittu 1878 sekä 1965 (S. Rihlama).