Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lempäälä
 
Kuokkalankosken kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kuokkalan kylä oli aiemmin Lempäälän keskeisimpiä liikenne- ja kauppapaikkoja. Kylän läpi Kuokkalankosken yli on kulkenut ikivanha Hiidentie, joka on yhä havaittavissa. Vanhan sillan mahtavat kiviarkut ovat yhä pystyssä. Kuokkalankoskea on perattu vuosina 1819-1821 sekä 1850- ja 1860-luvuilla. Perinteisellä pappilan paikalla Kuokkalankosken partaalla sijaitsee Lempäälän kirkkoherranpappila, jonka jugendtyylinen päärakennus on vuodelta 1902. Kuokkalan kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa kapean kyläraitin varrella Kanta-Hakkarin ja Ollilan tiloilla. Myös Eskolan kauppakartano ja Koskisen ajokalutehdas ovat perinteisessä asussa ja ne muodostavatkin yhdessä nyt Kuokkalan museoraitin. Eskolassa toimii Lempäälä-Seuran ylläpitämä kauppamuseo. Koskisen pajan vanhat koneet ja työkalut ovat tallella ja paja on museoitu. Koskisen asuinrakennuksen vanhoihin liiketiloihin on sijoitettu parturimuseo.