Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lempäälä
 
Aimalan-Nurmen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Aimalan ja Nurmen maisemakuva on erittäin vaihtelevaa ja tiestö on pääpiirteissään säilyttänyt perinteisen linjauksensa. Erityisen edustava raittinäkymä on Lahdenkylässä Ollilan ja Päivölän kohdalla. Alueella on säilynyt perinteistä rakennuskantaa Lahdenkylän raitin varrella, Penttilässä, Kierikassa, Käyrässä, Tappurassa, Kärppälässä ja Nurmenkulmalla Tupalassa ja Korpelassa.
-Lahdenkylän Ollilan pitkä, punamullattu päärakennus on 1850-luvulta. Pihapiiriin kuuluu aittarivi ja navetta. -Päivölässä on säilynyt punamullattu aittarivi 1780-luvulta: vilja-, liha- ja vaateaitta.
-Aimalan Penttilän vuoraamaton päärakennus on vuodelta 1860. Pihakokonaisuuteen kuuluvat kaksi aittaa ja riihi ovat viime vuosisadan jälkipuolelta.
-Aimalan Kierikan punamullattu päärakennus on vuodelta 1850. Vilja-aitta on vuodelta 1800.
-Aimalan Seppälässä on vanha aittarivi, jonka toisessa päässä on muorinpirtti.
-Hahkalan Käyrän perinteisessä asussa säilynyt päärakennus on vuodelta 1860. Yhdistetty vilja-, liha- ja kala-aitta on rakennettu 1864. Käyrän lato sijaitsee lähellä Nurmen koulua. Se on seudulla aiemmin yleistä tyyppiä, ns. illo, jossa hirsiseinät levenevät voimakkaasti kaartuen ylöspäin.
-Nurmen entinen kansakoulurakennus on vuodelta 1896 ja on vuoraukseltaan uusrenessanssityylinen.
-Korkeamäen Tappuran päärakennus on ilmeisesti 1700-luvulta. Aiempaan päärakennukseen on liitetty kaksi aittaa. Vilja-aitta on 1800-luvulta.
-Kärppälän entisen rusthollin päärakennus on rakennettu vuoden 1880 paikkeilla. Vilja-aitta on ilmeisesti 1700-luvun alkupuolelta.