Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lempäälä
 
Sotavallan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sotavalta oli vielä uuden ajan alussa tavallinen talonpoikaiskylä. Talot yhdistettiin 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa Sotavallan ratsutilaksi. Mårten Segercrantzin isännyyden aikana 1700-luvulla kartanosta kehittyi rakennustensa puolesta seudun mahtavin. Kartanon nykyinen kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1928. Puinen rakennus on valkeaksi rapattu ja sen arkkitehtuuri noudattaa uusklassismin kartanoperinnettä. Rakennusten ympärillä on edustava puisto.
-Kartanon vanhin rakennus on Segercrantzin aikana, vuonna 1757 rakennettu leveä, otsallinen vilja-aitta. Muonamiehen asunto on siirretty nykyiselle paikalleen 1918 Sääksmäen rajalta. Runko on 1800-luvun keskivaiheilta. Vuonna 1782 rakennettu kaksikerroksinen vilja-aitta on siirretty Sotavaltaan Hyssyn tilalta. Kivinen karjarakennus on vuodelta 1920 ja maantien varrella sijaitseva sementtitiilinen viljamakasiini vuodelta 1912.Talousrakennuksiin liittyy erikoinen kellotapuli 1920-luvun alkupuolelta. Pieni leikkimökki on 1890-luvun lopulta.
-Peltoaukean keskellä seisoo suuri mamsellityyppinen tuulimylly, joka on lienee rakennettu vuoden 1890 vaiheilla.