Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Luopioinen
 
Kouvalan kylä, Aitoo
 
Kuvaus:

Kouvalan kylän asutus on Luopioisten vanhinta, ilmeisesti viikinkiajalta periytyvää. Kouvalanjärven rannalla sijaitsevat Knaapi ja Iso-Knaapi ovat muodostuneet vanhasta Knaapin ratsutilasta. Iso-Knaapin pitkä päärakennus on rakennettu 1890. Pihamaata ympäröi lehtevä puisto. Pellon laidassa on vanha aitta. Knaapin päärakennus on vuodelta 1871 ja myös toinen asuinrakennus on 1800-luvulta. Rakennusryhmään kuuluu luhti sekä kiviset navetta- ja makasiinirakennukset vuodelta 1880. Kouvalan kylätien varrella ja Vakkomäessä on säilynyt pieniä tuparakennuksia.