Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Luopioinen
 
Raiskion torppa
 
Kuvaus:

Raiskion torpan rakennuskanta antaa ainutlaatuisen läpileikkauksen hämäläisestä rakennuskulttuurista viimeisen 400 vuoden aikana. Raiskiossa on säilynyt kolme savutupaa, joista vanhin on arvioitu 1500-luvun lopulla rakennetuksi. Rakennusta kattaa nyt malkakatto ja sen edessä on pisteporstua. Päärakennuksen vanhimman osan muodostaa mahdollisesti 1600-luvun lopulla rakennettu savutupa. Rakennusta on jatkettu 1700-luvulla toisella tuvalla. Myös pakari on entinen savutupa ja lienee rakennettu 1600- ja 1700-lukujen taitteessa. Alueella on kaikkiaan kahdeksan rakennusta, jotka muodostavat erilliset mies- ja karjapihat. Raiskion neljä aittaa on siirretty Luopioisten kirkonkylän ulkomuseoon, mutta Raiskioon on rekonstruoitu vanhoista hirsistä niiden kopiot. Raiskion pihapiiri antaa pisteaitoineen ja ympäröivine hakamaineen aidon kuvan entisajan hämäläisestä torppa-asutuksesta.