Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Längelmäki
 
Längelmäen kirkko ja ympäröivä kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Längelmäen puukirkko rakennettiin 1772 pitäjän oman pojan, Antti Piimäsen johdolla. Malliltaan kirkko on länsitornillinen pitkäkirkko, jonka runkohuoneeseen liittyy tätä kapeammat ja matalammat kylkiäiset. Tapulimainen länsitorni on kolminivelinen ja sen päätteenä on sipuli. Tornia korjattiin 1794 (M. Åkerblom). Vuonna 1837 kirkon ikkunat suurennettiin ja sisätilat koristettiin pyhimyskuvin (E. Lindström). Vaakalautavuorauksen kirkko sai 1840-luvulla. Vuoden 1896 peruskorjauksen (J.Stenbäck) yhteydessä rakennettiin uusi sakaristo kirkon itäpäähän. Sakariston yläkerrassa on kirkkomuseo. Kirkkoa ympäröi vanha kiviaidan rajaama hautausmaa. Kirkon vieressä on pitäjän lainamakasiini, joka on rakennettu 1820-luvulla. Längelmäen Kirkonlahden ympäristö on kauniisti kumpuilevaa viljelysmaata, jota hallitsee mäen päällä sijaitseva kirkko. Kirkon ja lainamakasiinin ohella ovat yksittäisinä kohteina mainittavia Poukan, Vanhatalon ja Uusitalon perinteiseen tapaan rakennetut tilakeskukset.