Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Längelmäki
 
Talviaisten kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Paikka, jossa Talviaisjoki laskee Harolanlahteen on edustavaa viljelysmaisemaa. Talviaisjoki on perinteinen myllypaikka. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia on erityisesti Iso-Tarkkalan ja Harolan tiloilla. Harolan päärakennus ja edustava, keskeissalityyppinen vieraspytinki ovat 1840-luvulta.