Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nokia
 
Nokian kirkko ja Maatialan pappila
 
Kuvaus:

Pirkkalan pitäjän emäkirkko rakennettiin vuosina 1829-1838 (A.F. Granstedt 1827). Tiilisestä kirkosta piti tulla pantheon-mallinen pyörötemppeli, jossa alttari sijaitsisi kirkon keskellä ja kellotorni kupolin laella. Uudet piirustukset laadittiin 1836 (IK/ C.L.Engel, J. Wik, C.J.E. Gustavsson). Tässä suunnitelmassa alttari siirrettiin itäseinälle ja kirkko sai korkean länsitornin. Sakaristo avattiin kirkkotilaan kuoriksi vuoden 1904 (J. Stenbäck) korjauksessa. Kirkkoa on korjattu 1937 (B. Strömmer) ja 1974 (S. Rihlama). Kirkon vierellä sijaitseva hautausmaa vihittiin käyttöönsä 1842. Hautausmaalla sijaitsevat mm. Spåre- ja Brakel-sukujen kiviset hautaholvit, jälkimmäinen vuodelta 1843. Kirkkomäen rinteessä on vanha hirsinen makasiini. Kirkkomaisemaan kiinteästi liittyvä Maatialan pappila lienee alkuaan ollut keskiaikainen rälssitila, joka köyhdyttyään joutui verolle 1500-luvulla. 1600-luvun lopulla siitä muodostettiin Porin rykmentin vänrikinpuustelli. Vuonna 1920 se vuokrattiin Pohjois-Pirkkalan seurakunnalle kirkkoherran pappilaksi. Maatialan empiretyylinen päärakennus on vuodelta 1839. Koristeellinen kuisti lienee 1800-luvun keskivaiheilta. Asuntopihan molemmin puolin on symmetrisesti kaksi punamullattua tuparakennusta ilmeisesti 1800-luvun alkupuolelta. Lisäksi pihassa on vanha luhti. Pappilan ympäristö on puistomaisesti istutettu.