Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kangasala
 
Sahalahden kirkonseudun kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sahalahden kirkko ja sitä ympäröivä hautausmaa ovat maisemallisesti edustavalla paikalla. Kirkkomaan länsi- ja eteläpuolella levittäytyy kaunis viljelymaisema, joka ulottuu Pappilaan saakka. Kirkon eteläpuolella, Ilolan tien varrella, on mielenkiintoista rakennuskantaa.
-Sahalahden puukirkko rakennettiin 1827- 1829 (IK/C.L. Engel, A.W. Arppe). Malliltaan kirkko on tasavartinen, sisäkulmistaan viisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen attikaosa. Kirkon yhteyteen rakennettiin 1844 puinen kellotorni ( IK/E.B. Lohrmann). Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa. Kiviaidan vieressä sijaitsee Haapaniemen kartanon harmaakivinen hautahuone vuodelta 1791. Kirkon vieressä sijaitseva hirsinen makasiini on rakennettu 1816 pitäjän ja seurakunnan yhteiseksi lainajyvästöksi.
-Kirkkoherranpappilan uusklassillinen päärakennus on vuodelta 1857. Rakennusta on jatkettu1912 sekä 1962.