Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kangasala
 
Korpiniemi-Moltsia kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Korpiniemen ja Moltsian kylissä on kaunista viljelymaisemaa maantien molemmin puolin. Tien eteläpuolella sijaitsevat Haapaniemen kartano ja Korpiniemen Iso-Mattila. Moltsian kylän rakennuskanta on paljolti uusiutunut.
-Haapaniemen kartanon puinen päärakennus on vuodelta 1892. Neliömäistä pihaa rajaavat vanha pirttirakennus, tiilinen meijeri ja joukko aittoja. Kivinavetta on vuodelta 1894. Rakennusryhmän ympäristö muodostaa puistomaisen saarekkeen Korpiniemen kylän viljelymaisemassa.
-Iso-Mattilan ikivanha päärakennus on rakennettu useassa eri vaiheessa. Vuoraamattoman vinkkelirakennuksen vanhimman osan muodostaa sen luoteispää, joka on muinoin ollut savupirttinä. Rakennuksen pihamaalta avautuu kaunis näkymä Korpiniemen kylän ja Haapaniemen kartanon pelloille.