Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Savonlinna
 
Oravi
 
Kuvaus:

Oravin omaleimainen taajama-asutus on syntynyt 1856-60 rakennetun avokanavan varrelle. Alueella toimi viime vuosisadan jälkipuolella Nikolai Putilovin perustama suuri rautaruukki. Ruukin tuotantorakennukset on purettu, mutta paikallaan on yhä ruukinpatruunan huvila, jota käytetään retkeilymajana. Alueeseen liittyy myös muistoja vuoden 1918 sotatapahtumista.