Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tampere
 
Pyynikin puisto ja Pyynikin asuntoalue
 
Kuvaus:

Pyynikki on harvoja kaupunkialueilla säilyneitä harjujamme. Se on ollut yleisessä virkistyskäytössä 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Kansanpuistoksi se muodostettiin 1930-luvulla. Harjun laella oleva punagraniittinen näkötorni on vuodelta 1929 (V. Kolho). Pyynikin pyöriväkatsomoinen kesätetatteri valmistui 1959 (J. Ilveskoski, K. Ojanen). Pyynikinrinteen asuinalue muotoutui vuoden 1902 suunnittelukilpailun pohjalta.Kilpailun voittaneen Lars Sonckin suunnitelmassa katuverkosto noudattaa vapaasti maaston muotoja. Asemakaava vahvistettiin 1907. Alueen vanhimmat rakennukset ovat Palomäentien varrelle. Palomäentie 1 ja 3 ovat Birger Federleyn suunnittelemia, Palomäentie 5, Durchmannin talo on vuodelta 1915 (O.Kallio) ja Palomäentie 25, Olánin talo, vuodelta 1916 (W.Lönn). Pääosa alueen rakennuskannasta on 1920-luvulta, monet arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelemia. Näitä ovat mm. Palomäentie 10 vuodelta 1920, Palomäentie 13 vuodelta 1916, Kisakentänkatu 18, Pyynikin pappila vuodelta 1928 sekä eräät sosiaalista asuntotuotantoa edustavat rakennukset. Alueen yksittäisistä rakennuksista mainittakoon lisäksi entinen teknillinen oppilaitos, 1915 (R.Björnberg, T.Paatola), piispantalo 1936 (G.Wahlroos), Nykytaiteen museo, 1929 (V.Kallio), Pyynikinlinna, 1924 (J.Eklund) sekä asunto-osakeyhtiö Törmä, 1927 (B.Strömmer). Pyynikinrinteen urheilukenttä katsomoineen on vuodelta 1924 (B.Strömmer, E. Murros). Pyynikintorin alueen asemakaava on vuodelta 1927 (B. Strömmer). Torin varrelle nousi seuraavina vuosina yhtenäinen kuusikerroksisten asuin- ja liikerakennusten ryhmä, joka noudattelee ajan klassistista henkeä. Näistä rakennuksista huomattavin on asunto-osakeyhtiö Tammerkontu, joka valmistuessaan 1931 (M. Välikangas) oli Tampereen ensimmäinen ns. puolikunnallinen asuintalo. Toritilaa muovaa voimakkaasti kaarevaseinäinen Tampereen lyseo, joka valmistui 1935 (Hj.Åberg, A.Willberg). Pyynikintori 2, Pikarilinna, on vuodelta 1928 (A.E. Eränen), Pyynikintori 8 vuodelta 1931 (J. Tähtinen), Pyynikintori 3 vuodelta 1928 (J. Tähtinen, Y. Lindegrenin) ja Pyynikintori 1 vuodelta 1928 (V. Kallio). Pyynikintoriin liittyy Heinätorin alue, jossa on kaupungin entinen vaakahuonerakennus vuodelta 1918. Lyseokadun varrella sijaitseva kaupungin vanha synnytyslaitos, Marjatan sairaala, on vuodelta 1913 (L. Pettersson).