Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tampere
 
Pispalan kaupunginosa
 
Kuvaus:

Työväen asuttamasta Pispalasta on tullut käsite suomalaisessa omatoimisessa asuntorakentamisessa ja kansalliskirjallisuutemme kautta se on tullut kaikille tutuksi. Työväestö asettui Pispalan rinteille viime vuosisadan jälkipuolella. Varsinainen asutusekspansio alkoi 1890-luvulla Porin radan valmistuttua. Valtaosa Pispalan puisesta rakennuskannasta on 1910- ja 1920-luvuilta. Tampereen kaupunkiin Pispala liitettiin 1937 ja ensimmäisen asemakaavansa se sai 1945.
-Pispalan miljööseen liittyvät erottamattomasti jyrkät puuportaat ja silhuettiin piirtyvä haulitorni, joka pystytettiin 1908.
-Santalahden pieni pysäkki rakennettiin 1923 (B. Granholm 1914).
-Hyhkyn koulu on rakennettu mallipiirustusten mukaan 1903 (L.Sonck) ja korotettu 1928. Opettajien asuinrakennus on vuodelta 1912 (H.Tiitola).
-Pispan koulun läheisyydessä sijaitsee kirjailija Lauri Viidan lapsuudenkoti, joka on nykyisin museona.
-Tahmelan rannassa sijaitsee Varalan urheiluopisto, joka on perustettu 1910. Alueen vanhin rakennus on puuhuvila vuodelta 1893 (K.Snellman), joka on museona. Hirsinen Kisapirtti on vuodelta 1926 (B.Strömmer).
-Tahmelan lähteellä on ollut keskeinen merkitys Pispalan asutukselle.
-Ylä-Pispalassa on säilynyt joukko betonisia linnoituslaitteita I maailmansodan ajoilta.