Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Savonranta
 
Orivirran saarto ja Linnasaaren maisema
 
Kuvaus:

Orivirran rannalla on ollut pieni rajalinnake 1400-luvulla. Linnoitus rakennettiin uudestaan harmaakivestä 1650-luvulla. Maastossa on yhä nähtävissä jälkiä tästä linnakkeesta. Raunioiden ohi kulkee vanha maantie. Linnasaaressa oleva kivisilta on 1850-luvulta.