Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tampere
 
Viinikka ja Nekala
 
Kuvaus:

Ensimmäiset suunnitelmat työväen omakotialueen perustamiseksi Viinikanjoen eteläpuolelle syntyivät heti kaupungin ostettua Hatanpään alueen 1913. Ensimmäiset asukkaat muuttivat kaupungin vuokratonteille 1915. Asutus levisi tasaisesti seuraavina vuosikymmeninä. Viinikan kirkko valmistui vuonna 1932 (Y.Vaskinen). Omakotitonttien kysynnän lisääntyessä asemakaavaa laajennettiin 1923 Nekalaan. Aluetta on laajennettu mm. vuosina 1927, 1935 ja 1939. Tälle alueelle sijoitettiin talvisodan jälkeen ns. ruotsinavun turvin rakennetut talot sekä asevelikylä. Alueen kaakkoiskulmassa sijaitseva siirtolapuutarha on vuodelta 1930.