Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tampere
 
Messukylän kirkot
 
Kuvaus:

Messukylän vanha ja uusi kirkko hautausmaineen muodostavat niiden välissä sijaitsevista uudisrakennuksista huolimatta merkittävän maisemakokonaisuuden, johon liittyy lisäksi Messukylän vanha koulukeskus. Messukylän vanhan kivikirkon sakaristo on rakennettu ilmeisesti 1400-luvun lopulla. Sen kaunis päätykoristelu viittaa lähinnä satakuntalaiseen kirkkoryhmään. Kivinen runkohuone valmistui 1500- luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Kirkkoa laajennettiin Matti Åkerblomin johdolla 1796-97, jolloin asehuoneen paikalle rakennettiin poikkisakara, runkohuoneen seiniä korotettiin muutamalla hirsikerralla ja ikkunoita suurennettiin. Myös kirkkomaata ympäröivä kivimuuri valmistui tällöin. Kirkon välittömässä läheisyydessä oleva pitäjänmakasiini on rakennettu hirsistä 1846. Maantien toisella puolen sijaitsevat 1861 perustettu Keskinen hautausmaa sekä Messukylän koulu, jonka vanhin, puinen koulurakennus on vuodelta 1886 ja toinen vuodelta 1887 (laaj. 1906). Tiilinen kaksikerroksinen koulurakennus valmistui 1926. Messukylän uusi kirkko muurattiin peittämättömästä tiilestä 1879 (Th. Höijer). Muodoltaan se on tornillinen pitkäkirkko. Kirkon sisätilaan on tehty muutoksia 1911 (I.Launis) ja 1978-79 (S.Rihlama). Kirkon kaakkoispuolella on Uusi hautausmaa, joka vihittiin käyttöön 1891.