Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tampere
 
Aitolahden kirkko ja tapuli
 
Kuvaus:

Aitolahti erotettiin Messukylän seurakunnasta omaksi kirkkoherrankunnaksi 1924. Arkkitehti Birger Federleyn piirtämä kivinen kirkkorakennus valmistui 1928. Tyylilliset vaikutteensa kirkko tapuleineen on saanut maamme keskiaikaisesta kirkkoarkkitehtuurista.