Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Toijala
 
Teristen kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Teristen kartanon mansardikattoinen päärakennus on rakennettu ilmeisesti 1700-luvun lopulla. Rakennuksen toisessa päässä on myöhäisempi lisärakennus. Päärakennuksen ympärillä on vanhaa puistoa. Teristen kartanon eteläpuolella aukeaa laaja viljelysmaisema. Pellon keskellä sijaitsee Tyrisevän vanha kansakoulu. Iso-Kyän tilalla on säilynyt vanha vilja-aitta, jonka seinät levenevät voimakkaasti ylöspäin. Tyrisevän kylässä muodostavat Kintun ja Seppälän rakennusryhmät edustavan näkymän.