Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Urjala
 
Hakkilan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Valtatieltä avautuu avara näköala yli Hakkilan kylän viljelymaiseman. Pääosa kylän vanhoista talouskeskuksista sijaitsee vanhan kylätien varrella. Rakennuskannaltaan kiintoisia ovat Tanhuanpää-Pusan, Kylä-Pusan, Mäkelän ja Lellan talot. Kaivopellon talo lähellä kansakoulua edustaa vaatimattomampaa itsellisasutusta.
-Tanhuanpää-Pusan päärakennus on vuodelta 1900.
-Kylä-Pusan päärakennus on vuodelta 1918 (V.M.Knuutila).
-Mäkelän (ent. Heikkilä) päärakennus on 1870-luvulta. Pihamaalla on ilmeisesti päärakennusta vanhempi pytinkirakennus.
-Lellan tilan päärakennus on 1890-luvulta.