Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Urjala
 
Ikaalan Isotalo ja Kokon kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ikaalan ratsutilan rakennukset muodostavat pihapiirin, jota reunustavat asuinrakennukset, vuodelta 1893 peräisin oleva kivinavetta sekä aittarivi. Isotalon suojeltu paritupa on rakennettu kolmessa vaiheessa vanhimman osan ollessa 1700-luvulta. Kaksi tupaa yhdistävä, omalla salvoksella lepäävä porstua ja kaksi kamaria on rakennettu 1800-luvun alussa. Kokon kylässä on Isotalon lisäksi säilynyt perinteistä rakennuskantaa Iso-Heikkilän, Karppilan, Tasson ja Eskolan tiloilla. Maamiesseuran talo Kokkolinna on 1920-luvulta.