Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Valkeakoski
 
Vanha kanavanseutu ja teollisuusalue
 
Kuvaus:

Valkeakosken kaksisulkuinen kanava rakennettiin vuosina 1866-1869 (K.Pipping). Kanava poistettiin käytöstä 1950-luvulla ja täytettiin osaksi. Uusi sulkukanava rakennettiin lähelle vanhaa kanavaa vuosina 1950-1955. Apian suluton kanava on rakennettu 1866-1869. Vuonna 1938 se kunnostettiin ja 1957 sitä levennettiin kahdeksalla metrillä. Apian kanavan nykyiseen miljööseen liittyvät kaunislinjaiset riippusillat vuodelta 1963. Vesimaisemalle antaa oman leimansa Apianniemen kansanpuisto. Pässinmäellä on säilynyt pari vanhaa työläisten asuinrakennusta. Apianniemen edustalla sijaitsee maisemallisesti merkittävä Linnosaari. Myllysaaren puunjalostusteollisuus alkoi 1873, kun ikimuistoiselle myllypaikalle perustettiin puuhiomo ja paperitehdas. Tulipalo tuhosi 1901 paperitehtaan, joka rakennettiin pian uudelleen. Sorrin hiomo rakennettiin 1906-1907. Vuosisadan alussa korjauspajaksi rakennetussa tehdasrakennuksessa on Myllysaaren museo. Kajaanluodon hiomo on vuodelta 1892. Vanhat teollisuusrakennukset muodostavat merkittävän kokonaisuuden vanhan kanavauoman tuntumassa. Paperitehdas ja konttori on rakennettu 1936-38 (W.G.Palmqvist) ja laajennettu myöhemmin useaan eri otteeseen. Punatiilinen voimalaitos on vuodelta 1952. Entinen kanavakasöörin talo vuodelta 1898 on nykyisin kotitalouden neuvonta-asemana. Vanha seuratalo on vuodelta 1900.